Troja brands

Rakia

image

Rakia është prodhuar në familjen tonë nga shekulli XVIII, kur paraardhësit tanë u vendosën në këtë tokë pjellore dhe krijuan një distileri të vogël familjare, destinuar prodhimit të rakisë për konsum personal e shitje popullatës vendore. Të bekuar me përvojën e tyre dhe recetat tradicionale, të përcjellura prej brezi në brez, para më shumë se një dekadë, kemi ngritur një distileri të madhe moderne që furnizon me raki tregje anembanë botës. Sot, ne shesim rakinë tonë në dy kontinente të mëdha: Europë e Amerikë. Konsumatorët e kënaqur të shumë na e përforcojnë mundin që investojmë në cilësi të lartë dhe na inkurajojnë të zgjerojmë kapacitetet dhe prodhimin.