Troja Brands

Verërat

Kantina jonë prodhon verëra të cilësisë më të lartë, të miratuar nga konsumatorët, si dhe laboratorë të akredituar.
Zgjedhja e gjerë e verërave lejon të kënaqë shijet e ndryshme të një tregu të gjerë të konsumit. Nga zgjedhja e produkteve tona veçojmë: